LOPS2021

TALD7 Tanssin lukiodiplomi 2 op

Opintojakson aikana opiskelija syventää tanssitietouttaan, kehittää itseään tanssijana yksilöllisesti ja tuo esiin omaa taiteellista kehitysprosessiaan. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, tutkielma ja itsearviointi. Tanssillisen tehtävän opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian. Tehtävä voi olla soolo- tai ryhmäteos.

Lukiodiplomisuoritukseen vaaditaan kolme suoritettua tanssikurssia tai opintojaksoa joko tanssilinjan opinnoista tai taiteen perusopetusta antavasta tanssikoulusta. Suunnattu kaikille lukion opiskelijoille.

LOPS2016

Lukiodiplomin laajuus yksi kurssi. 
Tanssin lukiodiplomin osat: 
1. Tanssillinen tehtävä 
Tanssijana esiintyminen tai koreografian tekeminen sekä tiivistelmä    
tanssijana esiintymisestä tai koreografian tekemisestä. 
2. Tutkielma 
3. Kirjallinen itsearviointi lukioaikaisista tanssiopinnoista ja    
lukiodiplomiprosessista 

Diplomitodistus on osa lukion päättötodistusta. 

Tanssillisen tehtävän voi esittää lukiolla ja/tai Keski-uudenmaan    
tanssiopiston oppilasnäytöksessä. 

Lisää tanssin lukiodiplomista opetushallituksen sivuilta:    
https://www.edu.fi/lukiodiplomit/tanssin_lukiodiplomi