Tanssilinjan opinnot 

LOPS2021

Tanssin opinnoissa opiskelevat suorittavat lukioaikana vähintään 
kymmenen tanssin opintojaksoa, joista kahdeksan on kaikille pakollisia. Kaksi opintojaksoa voi valita muista tanssilinjan opinnoista ja/tai hyväksilukea lukion ulkopuolisista tanssitunneista. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritetaan neljä, toisena lukuvuotena neljä ja kolmantena lukuvuotena yksi pakollinen opintojakso. Kaikkien vuosikurssien tanssin opiskelijat suorittavat tanssin opintojaksoja yhtä aikaa Minä & Tanssi ja Produktio opintojaksoja lukuun ottamatta. Tanssin lukiodiplomin suorittamista suositellaan kaikille tanssin opinnoissa opiskeleville.

Pakolliset opintojaksot:
TAN 01 Minä ja tanssi
TAN 02 Tanssi- ja liiketekniikat 1
TAN 05 Improvisaatio
TAN 06 Koreografia
TAN 07 Produktio 1
TAN 08 Produktio 2
TAN 10 Tanssihistoria 1
TAN 11 Tanssihistoria 2
TAN 12 Tanssihistoria 3

Vapaasti valittavat opintojaksot:
TAN 03 Tanssi- ja liiketekniikat 2
TAN 04 Tanssi- ja liiketekniikat 3
TAN 09 Tanssia juhliin
TAN 13 Tanssin lajiopinnot 1
TAN 14 Tanssin lajiopinnot 2
TAN 15 Tanssin lajiopinnot 3
TALD 7 Tanssin lukiodiplomi

LOPS2016

Tanssin opinnoissa opiskelevat suorittavat lukioaikana vähintään kymmenen tanssikurssia, joista kahdeksan on kaikille pakollisia. Kaksi  kurssia voi valita muista tanssilinjan kursseista ja/tai hyväksilukea lukion ulkopuolisista tanssitunneista. Ensimmäisenä lukuvuotena  suoritetaan neljä, toisena lukuvuotena kolme ja kolmantena lukuvuotena  yksi pakollista kurssia. Kaikkien vuosikurssien tanssin opiskelijat  suorittavat tanssin kursseja yhtä aikaa Minä & Tanssi ja Produktio  kursseja lukuun ottamatta. Tanssin lukiodiplomin suorittamista  suositellaan kaikille tanssin opinnoissa opiskeleville. 

Pakolliset kurssit: 
TAN 1 Minä ja tanssi 
TAN 2 Tanssi- ja liiketekniikat 1 
TAN 5 Improvisaatio 
TAN 6 Koreografia 
TAN 7 Produktio 
TAN 9 Tanssihistoria 1 
TAN 10 Tanssihistoria 2 
TAN 11 Tanssihistoria 3 
 
Vapaasti valittavat kurssit: 
TAN 3 Tanssi- ja liiketekniikat 2 
TAN 4 Tanssi- ja liiketekniikat 3 
TAN 9 Tanssia juhliin 
Tanssin lajiopinnot 1 
Tanssin lajiopinnot 2 
Tanssin lajiopinnot 3 
Tanssin lukiodiplomi