Järvenpään lukion musiikki-ja tanssilinjan tanssin opinnot tarjoavat   
tanssista kiinnostuneelle mahdollisuuden monipuoliseen tanssin opiskeluun.   Tanssin opinnoissa tutustutaan tanssin alaan länsimäisen   
taidetanssin  perinteistä tähän päivään. Tavoitteena on tarjota   
opiskelijalle  laaja-alainen näkemys tanssista taiteenlajina sekä   
tukea oman  luovuuden ja liikeilmaisun syventymistä. Tanssin opinnot   
antavat  valmiuksia tanssia ja taiteellista yleissivistystä   
sivuaviin  koulutuksiin. Opetus järjestetään yhteistyössä   
Keski-Uudenmaan  tanssiopiston kanssa. 
 
Tanssilinjan opiskelijat muodostavat tiiviin ryhmän, jossa   
painottuvat  yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä runsaat   
esiintymismahdollisuudet.  Opintojen aikana tehdään yhteistyötä myös   
muiden taide- ja  ilmaisuaineiden, erityisesti musiikkilinjalaisten   
kanssa.  Tanssilinjalla pääsee kokeilemaan eri tanssilajeja   
ammattitaitoisten  ja innostavien opettajien johdolla. Käytännön   
opintojen lisäksi  tanssilinjalla käydään läpi tanssitietoutta   
tanssihistoriasta  esitysanalyysiin. Opinnot tarjoavat tilaa myös   
omalle luovuudelle ja  opiskelijoita kannustetaan tekemään omia   
esityksiä ja projekteja. 

Tanssilinjan opinnot 

Tanssin opinnoissa opiskelevat suorittavat lukioaikana vähintään    
kymmenen tanssikurssia, joista kahdeksan on kaikille pakollisia.   
Kaksi  kurssia voi valita muista tanssilinjan kursseista ja/tai   
hyväksilukea  lukion ulkopuolisista tanssitunneista. Ensimmäisenä   
lukuvuotena  suoritetaan neljä, toisena lukuvuotena kolme ja   
kolmantena lukuvuotena  yksi pakollista kurssia. Kaikkien   
vuosikurssien tanssin opiskelijat  suorittavat tanssin kursseja yhtä   
aikaa Minä & Tanssi ja Produktio  kursseja lukuun ottamatta. Tanssin   
lukiodiplomin suorittamista  suositellaan kaikille tanssin   
opinnoissa opiskeleville. 
 
Pakolliset kurssit: 
Minä ja tanssi 
Tanssi- ja liiketekniikat 1 
Improvisaatio 
Koreografia 
Produktio 
Tanssihistoria 1 
Tanssihistoria 2 
Tanssihistoria 3 
 
Vapaasti valittavat kurssit: 
Tanssi- ja liiketekniikat 2 
Tanssi- ja liiketekniikat 3 
Tanssia juhliin 
Tanssin lajiopinnot 1 
Tanssin lajiopinnot 2 
Tanssin lajiopinnot 3 
Tanssin lukiodiplomi