Järvenpään lukion musiikki-ja tanssilinjan tanssin opinnot tarjoavat  tanssista kiinnostuneelle mahdollisuuden monipuoliseen tanssin opiskeluun. Tanssin opinnoissa tutustutaan tanssin alaan länsimäisen  taidetanssin perinteistä tähän päivään. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle  laaja-alainen näkemys tanssista taiteenlajina sekä tukea oman luovuuden ja liikeilmaisun syventymistä. Tanssin opinnot antavat  valmiuksia tanssia ja taiteellista yleissivistystä sivuaviin  koulutuksiin. Opetus järjestetään yhteistyössä Keski-Uudenmaan  tanssiopiston kanssa. 
 
Tanssilinjan opiskelijat muodostavat tiiviin ryhmän, jossa painottuvat  yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä runsaat esiintymismahdollisuudet.  Opintojen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden taide- ja ilmaisuaineiden, erityisesti musiikkilinjalaisten kanssa.  Tanssilinjalla pääsee kokeilemaan eri tanssilajeja ammattitaitoisten  ja innostavien opettajien johdolla. Käytännön opintojen lisäksi  tanssilinjalla käydään läpi tanssitietoutta tanssihistoriasta  esitysanalyysiin. Opinnot tarjoavat tilaa myös omalle luovuudelle ja  opiskelijoita kannustetaan tekemään omia  esityksiä ja projekteja.