Opintojakson tavoite on tukea opiskelijan omaa taiteellista toimijuutta sekä rohkaista häntä esiintymään julkisissa tilanteissa. Opintojaksoon kuuluu osallistuminen neljään esiintymiseen koulun juhlissa. Opintojakso toteutuu kiertotuntien ulkopuolella läpi lukuvuoden, ja esiintymiset voi jakaa koko lukioajalle. Suunnattu kaikille lukion opiskelijoille.