TAN 9 Tanssia juhliin

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan omaa taiteellista toimijuutta sekä rohkaista häntä esiintymään julkisissa tilanteissa. Kurssimerkinnän saa osallistumalla neljään esiintymiseen koulun juhlissa. Esiintymiset voi jakaa koko lukioajalle. Kurssi toteutuu kiertotuntien ulkopuolella läpi lukuvuoden. Opetusta on lukuvuosittain.