TAN07 Produktio 1
TAN08 Produktio 2

Tavoitteena on perehtyä laajemman produktion toteuttamiseen sekä edistää yhteisöllisyyttä ja kykyä toimia ryhmässä. Opintojaksossa valmistellaan esitys poikkitaiteellisena yhteistyönä lukion muiden taideaineiden opiskelijoiden kanssa. Tarkoituksena on, että opiskelija osallistuu aktiivisesti luovaan prosessiin itsenäisesti sekä ryhmässä vahvistaen omaa taiteellista toimijuuttaan.