TAN 7 Produktio

Kurssin tavoitteena on perehtyä laajemman esitysproduktion toteuttamiseen, edistää yhteisöllisyyttä ja kykyä toimia ryhmässä. Kurssilla valmistellaan esitys poikkitaiteellisena yhteistyönä lukion muiden taideaineiden opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää ja haastaa itseään monipuolisesti esittävän taiteen saralla. Tarkoituksena on, että kurssin aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti luovaan prosessiin itsenäisesti sekä ryhmässä vahvistaen omaa taiteellista toimijuuttaan. Kurssin laajuus voi olla 1-2 kurssia produktion laajuudesta riippuen.