TAN 06 Koreografia

Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin koreografisiin menetelmiin, harjoitellaan pienten liikekompositioiden tekoa ja tutkitaan liikettä. Opetellaan sanallistamaan liikettä ja artikuloimaan taiteellista prosessia. Opintojaksossa käydään katsomassa tanssia ja harjoitellaan teosanalyysin kirjoittamista. Omien ja yhteisten liikekompositioiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan esitys.