TAN 6 Koreografia

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija tanssiesityksen valmistusprosessiin. Kurssilla tutustutaan erilaisiin koreografisiin menetelmiin, harjoitellaan pienten liikekompositioiden tekoa ja tutkitaan liikettä. Tarkoituksena on pohtia mitä, miten ja kenelle liike viestii. Kurssilla opetellaan sanallistamaan liikettä ja artikuloimaan taiteellista prosessia. Lisäksi pohditaan lavastuksen, puvustuksen sekä ääni- ja valosuunnittelun suhdetta tanssiin. Kurssilla käydään katsomassa esityksiä ja harjoitellaan teosanalyysin kirjoittamista. Omien ja yhteisten liikekompositioiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan esitys. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.