TAN 5 Improvisaatio

Kurssin tavoitteena on tanssin peruselementtien (tila, aika, muoto, energia ja dynamiikka) hahmottaminen osana liikkeen tuottamista ja improvisaatiota. Improvisaation avulla opiskelija syventää omaa kehosuhdettaan sekä persoonallista liikkumisen tapaansa. Kurssilla tehdään liikkeellisiä harjoituksia yksin, parin kanssa ja ryhmässä, tutustuen myös kontakti-improvisaation perusteisiin. Opiskelijaa ohjataan havainnoimaan omaa ja muiden liikettä sekä omaa suhdetta muihin ja ympäristöön. Kurssilla tehdään esitys hyödyntäen tanssi-improvisaatiota liikkeen tuottamisessa sekä osana esitystä. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.