TAN05 Improvisaatio

Opintojakson tavoitteena on tanssin peruselementtien (tila, aika, muoto, energia ja dynamiikka) hah- mottaminen osana liikkeen tuottamista ja improvi- saatiota. Improvisaation avulla opiskelija syventää omaa kehosuhdettaan sekä persoonallista liikkumi- sen tapaansa. Opintojaksossa tehdään liikkeellisiä harjoituksia yksin, parin kanssa ja ryhmässä, tutus- tuen myös kontakti-improvisaation perusteisiin, sekä tehdään esitys hyödyntäen tanssi-improvisaatiota liikkeen tuottamisessa sekä osana esitystä.
T