LOPS2021

TAN02 Tanssi- ja liiketekniikat 1
TAN03 Tanssi- ja liiketekniikat 2
TAN04 Tanssi- ja liiketekniikat 3

Opintojakson tavoite on erilaisten tanssi- ja liiketekniikoiden tuntemuksen lisääminen sekä kehon toiminnallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Opetuksessa vaihtelevat eri taidetanssin tekniikat, urbaanit ja etniset tanssit, somaattiset menetelmät ja kehonhuolto, akrobatia sekä toiminnallinen harjoittelu. Opintojaksossa luodaan esitys hyödyntäen taidollisia elementtejä osana tanssia.

LOPS2016

TAN 2-4 Tanssi- ja liiketekniikat

Kurssin tavoitteena on erilaisten tanssi- ja liiketekniikoiden tuntemuksen lisääminen sekä kehon toiminnallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Opetuksessa vaihtelevat eri taidetanssin tekniikat, urbaanit ja etniset tanssit, somaattiset menetelmät ja kehonhuolto, akrobatia sekä toiminnallinen harjoittelu. Tanssia ja liikettä tarkastellaan taidon oppimisen näkökulmasta vahvistaen opiskelijan kokemusta liikkeestä sekä rohkaistaan opiskelijaa haastamaan omaa liikkeellistä valmiuttaan. Opetuksessa painotetaan turvallista sekä ergonomista tanssi- ja liikeharjoittelua. Opiskelijaa tuetaan havainnoimaan omaa harjoitteluaan, ymmärtämään säännöllisen harjoittelun merkitystä ja luomaan itselleen sopivia harjoitusrutiineita oppimispäiväkirjan avulla. Kurssilla luodaan esitys hyödyntäen taidollisia elementtejä osana tanssia. Kurssin sisältöä suunniteltaessa pyritään huomioimaan opiskelijoiden toiveita.