Kurssin tavoitteena on, että opiskelija käsittää 1900-luvulla tapahtuneen tanssin kehityksen Amerikassa ja Euroopassa sekä ymmärtää modernin aikakauden vaikutuksen tanssikäsitykseen. Keskeisinä sisältöinä kurssilla on Ausdruckstanz, modernin tanssin synty ja kehitys, tanssiteatteri, postmoderni tanssi, jazztanssin synty ja kehitys sekä amerikkalainen viihdetanssi. Kurssin fyysisen työskentelyn osuudessa tutustutaan eri modernin ja jazztanssin tekniikoihin. Kurssi järjestetään joka kolmas vuosi.