TAN10 Tanssihistoria 1

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa länsimaisen taidetanssin synnyn ja varhaishistorian esihistorialliselta ajalta 1900-luvun alkuun asti. Tutustutaan tanssin tehtäviin, esihis- torialliseen tanssiin, Kreikan ja Rooman tanssiin, tanssiin keskiajalla ja renessanssissa sekä baletin syntyyn ja kehitykseen 1700-luvulta tähän päivään asti. Fyysisen työskentelyn osuudessa tutustutaan hovitansseihin ja klassiseen balettiin.

TAN11 Tanssihistoria 2

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija käsittää 1900-luvulla tapahtuneen tanssin kehityksen Amerikassa ja Euroopassa sekä ymmärtää modernin aikakauden vaikutuksen tanssikäsitykseen. Keskei- sinä sisältöinä on Ausdruckstanz, modernin tanssin synty ja kehitys, tanssiteatteri, postmoderni tanssi, jazztanssin synty ja kehitys sekä amerikkalainen viihdetanssi. Fyysisen työskentelyn osuudessa tutustu- taan eri modernin ja jazztanssin tekniikoihin.

TAN12 Tanssihistoria 3
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kokonaiskuvan suomalaisen tanssin historiasta ja hahmottaa suomalaista tanssin kenttää. Opiskelija oppii tuntemaan suomalaisia tanssin tekijöitä ja tanssiteoksia. Fyysisen työskentelyn osuudessa tutustutaan suomalaisen tanssin virtauksiin sekä suomalaiseen kansantanssiin.