TAN 1 MINÄ & TANSSI

Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan omaa suhdetta tanssiin. Lisäksi kurssi toimii johdantojaksona tanssilinjan opintoihin lukiossa ja tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja. Jakson aikana tutustutaan uuteen ryhmään ja luodaan työskentelytapoja. Kurssilla käydään läpi omaa tanssihistoriaa, syvennetään oman kehon tuntemusta ja perehdytään omaan liikkeeseen somaattisten tekniikoiden, kehonhuollon ja kokemuksellisen anatomian kautta. Työskentelyn pohjalta luodaan soolot ja mahdollisuuksien mukaan niistä työstetään pieniä yhteisesityksiä musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa. Kurssin aikana kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, joka auttaa oman oppimisprosessin havainnoimisessa.