Musiikkilinjan opiskelijalle

Musiikkilinjalla opiskeleva suorittaa yhteensä 10 musiikin kurssia, joista kaikille pakollisia yhteisiä kursseja 8. Loput kaksi voi valita kiinnostuksen mukaan lukion runsaasta musiikin kurssitarjonnasta.

LOPS 2021

Musiikkilinjan pakolliset kurssit

1.vuosi:

MUSA1: MU1, MU2, MU3

MUSATT: MU8, MU9

musiikin kursseja kiinnostuksen mukaan

2.vuosi:

MUSA2: MU4, MU20, Musa.projekti

MULD6 (suositellaan)

musiikin kursseja kiinnostuksen mukaan

3.vuosi:

MU20 (jos ei suoritettuna 2 lukuvuonna)

MULD6 (suositellaan)

musiikin kursseja kiinnostuksen mukaan

LOPS 2016

1.vuosi

Ensimmäisen lukuvuoden musiikkilinjalla opiskelevat opiskelijat suorittavat kolme – viisi kaikille pakollista musiikin peruskurssia (MU1L, MU2L, MU3 ja mikäli opiskelija ei ole aiemmin tehnyt teoriaopintoja, niin lisäksi MU8 sekä MU9),  joilla opiskelija perehtyy musiikin peruselementteihin käytännön musisoinnin kautta. 1

MU1L: 1.jakso kiertotunti 7, MU2L: 2.jakso kiertotunti 7, MU3L:3.jakso kiertotunti 7.

MU8 Musiikin tieto-taito 1, 4.jakso kiertotunti 4 (musiikkiopiston teoria 1/3 korvaa kurssin)

MU9 Musiikin tieto-taito 2, 5 .jakso kiertotunti 3 (musiikkiopiston teoria 2/3 korvaa kurssin) ja kursseja oman valinnan mukaan

2. vuosi

Toisena lukuvuotena opiskelija suorittaa kolme pakollista musiikin kurssia (MU21, MU25, TAI). Näiden kurssien lisäksi opiskelija voi valita muita koulukohtaisia valinnaisia musiikin kursseja oman mielenkiinnon mukaan. Toisena lukuvuonna suositellaan jo musiikin lukiodiplomin suunnittelun aloittamista.

MU21, MU25, TAI, MULD6 (suositellaan) sekä MU8 ja MU9, jos eivät suoritettuna 1.lukuvuonna. Lisäksi kursseja oman valinnan mukaan.

3. vuosi

Kolmantena lukuvuotena opiskelija suorittaa musiikin lukiodiplomin.

MULD6 (suositellaan) ja MU21, jos ei suoritettuna 2 lukuvuonna. Lisäksi kursseja oman valinnan mukaan.

Kun opiskelija on suorittanut kahdeksan pakollista musiikin kurssia ja kaksi valinnaista musiikin kurssia, hän saa musiikkilinjan todistuksen.