Järvenpään lukion musiikkilinja tarjoaa musiikista kiinnostuneelle opiskelijalle monipuolista ja laaja-alaista musiikin opetusta musiikkiin suuntautuneessa ryhmässä. Musiikkilinjalaiset saavat hyvän pohjan musiikin ammattiopintoihin ja musiikkilinjasta on hyötyä musiikkia sekä taiteellista yleissivistystä sivuavaan koulutukseen hakeutuessa. 

Järvenpään lukion musiikkilinja tekee yhteistyötä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston ja  Sibelius-Akatemian kanssa.

Opinnot musiikkilinjalla painottuvat ”tekemällä oppimiseen” eli yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa ja esiintymisiä on runsaasti. Opintoihin kuuluu myös mm. musiikin teoriaa ja- historiaa, musiikin teknologiaa, workshop-kursseja, sekä lukiodiplomin tekeminen. Musiikkilinjalaisilla on mahdollisuus saada henkilökohtaisia laulu-ja soittotunteja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa, sekä osallistua musiikkiopiston ja SibeliusAkatemian järjestämille workshop-kursseille.

Kansainväliset projektit ovat osa opiskelua. Lukuvuonna 2014 aloitettu kuvataiteen, musiikin ja englannin Italia- projekti jatkuu taas koronatauon jälkeen lukuvuonna 2022 – 2023. 

Innostava ja korketasoinen opiskeluympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet esiintymisiin ja taide-ja ilmaisuaineiden välisiin yhteistyöprojekteihin.