Järvenpään lukion musiikkilinja tarjoaa musiikista kiinnostuneelle opiskelijalle monipuolista ja laaja-alaista musiikin opetusta musiikkiin suuntautuneessa ryhmässä. Musiikkilinjalaiset saavat hyvän pohjan musiikin ammattiopintoihin ja musiikkilinjasta on hyötyä musiikkia sekä taiteellista yleissivistystä sivuavaan koulutukseen hakeutuessa. 

Järvenpään lukion musiikkilinja tekee yhteistyötä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston ja  Sibelius-Akatemian kanssa.

Opinnot musiikkilinjalla painottuvat ”tekemällä oppimiseen” eli yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa ja esiintymisiä on runsaasti. Opintoihin kuuluu myös mm. musiikin teoriaa ja- historiaa, musiikin teknologiaa, workshop-kursseja, sekä lukiodiplomin tekeminen. Musiikkilinjalaisilla on mahdollisuus saada henkilökohtaisia laulu-ja soittotunteja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa, sekä osallistua musiikkiopiston ja SibeliusAkatemian järjestämille workshop-kursseille.

Kansainväliset projektit ovat osa opiskelua. Lukuvuosina 2014 – 2015 ja 2016 – 2017 toteutettiin musiikin, kuvataiteen ja englannin yhteinen Italia-projekti. Projekti jatkuu lukuvuonna 2019-2020.

Innostava ja korketasoinen opiskeluympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet esiintymisiin ja taide-ja ilmaisuaineiden välisiin yhteistyöprojekteihin.

OPINNOT MUSIIKKILINJALLA

Musiikkilinjalla opiskeleva suorittaa yhteensä 10 musiikin kurssia, joista kaikille pakollisia yhteisiä kursseja 8. Loput kaksi voi valita kiinnostuksen mukaan lukion runsaasta musiikin kurssitarjonnasta.

1.vuosi: MU1L, MU2L, MU3L, MU8 Musiikin tieto-taito 1 (musiikkiopiston teoria 1/3 korvaa kurssin), MU9 Musiikin tieto-taito 2 (musiikkiopiston teoria 2/3 korvaa kurssin), sekä kursseja oman valinnan mukaan

2.vuosi: MU21, MU25, TAI, MULD6 (suositellaan) ja MU8 ja MU9, jos eivät suoritettuna 1.lukuvuonna, sekä kursseja oman valinnan mukaan

3.vuosi: MULD6 (suositellaan) ja MU21, jos ei suoritettuna 2 lukuvuonna, sekä kursseja oman valinnan mukaan