Lukiodiplomikonsertti 9.11.2019

MUSIIKIN LUKIODIPLOMI MULD6

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa ja kypsyyttä osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja –toiminnastaan.

Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa yksin tai ryhmän jäsenenä.

Musiikin lukiodiplomin edellytyksenä on vähintään neljä lukion musiikin kurssia. Diplomia edeltäviksi kursseiksi suosittelemme: MU1, MU2, jokin esiintymiskursseista (MU21, MU22 tai MU25), jokin instrumentti-, yhteissoitto- tai laulukursseista (MU12, MU13, MU14, MU15, MU16, MU17, MU23, MU24,  MU26 – MU28), mielellään (ei pakollinen) jokin musiikin teoriakursseita (MU8 – MU10 Musiikin tieto-taito 1 – 3).

Aikaa musiikin lukiodiplomin tekemiseen on koko lukioaika. Lukiodiplomin laajuus yksi kurssi. Diplomitodistus on osa lukion päättötodistusta. Lisää musiikin lukiodiplomista löydät opetushallituksen diplomisivuilta.

Järvenpään lukiossa opiskelija voi halutessaan järjestää oman musiikkidiplomikonsertin!