MUSA2 Musiikkilinjan 2. vuosi 6 op

Moduuli sisältää opintojaksot Demo – luovasti yhdessä (MU4), Esittävän taiteen produktio (MUSA.PROJEKTI) ja Musiikkia juhliin 1 (MU20).

Opintojakson aikana syvennämme tietoja näyttämömusiikin eri alueista, kurkistamme näyttämön taakse, tutustumme ammattimuusikoiden työskentelyyn ja syvennämme ilmaisu- ja esiintymistaitoja. Työtavoissa painottuvat musisointi sekä monipuoliset, luovat harjoitukset. Opintojakson aikana valmistamme ohjelmaa koulun tilaisuuksiin.

Toisen vuoden opintoihin sisältyvä Esittävän taiteen produktio toteutetaan yhteistyönä musiikin, kuvataiteen, tanssin tai draaman kanssa. Opintojakson aikana syvennetään ilmaisu- ja esiintymistaitoja. Opintojaksolla painottuvat musisointi ja monipuoliset, luovat työtavat. Opintojakso voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös kansainvälisenä taideproduktiona yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Musiikkia juhliin -osiossa syvennetään esiintymistaitoja erilaisissa kokoonpanoissa. Esiintymisiä on neljä ja esiintymiset voi jakaa koko lukioajalle, esiintymiseksi katsotaan myös tapahtuman juontaminen tai miksaaminen. Tämä osio toteutuu kiertotuntien ulkopuolella läpi lukuvuoden.