MUSA1 Musiikkilinjan 1. vuosi 6 op

Opintojaksoon sisältyvät musiikkilinjalaisille suunnatut MU1, MU2 ja MU3.

Musiikkilinjan ensimmäinen opintojakso innostaa monipuoliseen musisointiin ja laajentaa musiikintuntemusta musiikkiin suuntautuneessa ryhmässä. Opinnoissa painottuvat oma musisointi sekä vuorovaikutus ryhmän kanssa. Opintojakson tavoitteena on syventää musiikin ja musiikin peruskäsitteiden kuten rytmi, harmonia, melodia, sointiväri ja muoto, tuntemusta sekä vahvistaa opiskelijan omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Opintojakson aikana laajennetaan musiikintuntemusta tutustumalla klassisen ja rytmimusiikin soittimistoon sekä laulutyyleihin ja äänityyppeihin maailmalla, kuulon- ja äänenhuoltoon sekä musiikin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä.

Opintojaksoon kuuluu myös vuosittain erikseen suunniteltuja workshopeja. Esiintymismahdollisuuksia on opintojakson aikana runsaasti. Lisäksi opintojaksolla tutustumme musiikkialan keskeisiin ammatteihin ja teemme vierailuja ajankohtaisen tarjonnan mukaan.

MU2-osiossa tutkimme erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja sekä opimme ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Huomioimme, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytämme monipuolisia työskentelytapoja, erityisesti omaa musisointia ja kuuntelua.

MU3-osiossa tutustumme uusiin musiikinlajeihin, musiikkityyleihin, ja –kulttuureihin sekä musiikin kulttuurisidonnaisuuteen. Luomme katsauksen rytmimusiikkiin, jazziin, länsimaiseen 1900-luvun taidemusiikin suuntauksiin ja Euroopan ulkopuolisiin musiikkikulttuureihin.

Opintojaksoon kuuluu myös vuosittain erikseen suunniteltu workshop. Esiintymismahdollisuuksia on opintojakson aikana runsaasti. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan musiikkialan keskeisiin ammatteihin.