MUSA.TT Musiikkilinjan tieto-taito -opinnot 1.vuonna (4op)

Musiikin teorian ja monipuolista musiikin hahmottamisen opiskelua käytännönläheisesti, omaa luovuutta ja muusikkoutta tukien. Opintojakso noudattaa musiikkiopiston Hahmotusaineet 1:n ja 2:n sisältöä.

Sisältää moduulit MU8 ja MU9