MU1L Musiikki ja minä

Musiikkilinjan kurssit 1-3 noudattavat kurssien 1-3 sisältöjä ja tavoitteita musiikkiin vahvasti suuntauneessa ryhmässä.

Musiikkilinjan kurssien tavoitteena on syventää musiikin ja musiikin peruskäsitteiden, kuten rytmi, harmonia, melodia, sointiväri ja muoto, tuntemusta, sekä vahvistaa opiskelijan omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Ensimmäisellä kurssilla laajennetaan musiikintuntemusta tutustumalla klassisen ja rytmimusiikin soittimistoon sekä laulutyyleihin ja äänityyppeihin maailmalla, kuulon- ja äänenhuoltoon sekä musiikin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä.

Kurssilla painottuu oma musisointi sekä vuorovaikutus ryhmän kanssa ja esiintyminen esiintyminen koulun tilaisuuksissa on mahdollista. Kurssiin kuuluu myös vierailu konserttiin tai vastaavaan elävän musiikin tilaisuuteen sekä vuosittain erikseen suunniteltu workshop.

MU2L Moniääninen Suomi

Kurssilla tutkimme erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja sekä opimme ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Huomioimme, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytämme monipuolisia työskentelytapoja, erityisesti omaa musisointia ja kuuntelua.

Kurssilla valmistamme ohjelmaa koulun juhliin.

Kurssiin kuuluu vierailu konserttiin, tapahtumaan, musiikkileffaan tms. yhdessä sovittavaan tilaisuuteen.

MU3L Ovet auki musiikille

Kurssilla tutustumme uusiin musiikinlajeihin, musiikkityyleihin, ja –kulttuureihin sekä musiikin kulttuurisidonnaisuuteen. Luomme katsauksen rytmimusiikkiin, jazziin, länsimaiseen 1900-luvun taidemusiikin suuntauksiin ja Euroopan ulkopuolisiin musiikkikulttuureihin. Monipuoliset työskentelytavat, keskeisintä oma musisointi.

Kurssiin kuuluu vierailu konserttiin, tapahtumaan, musiikkileffaan tms yhdessä sovittavaan tilaisuuteen.

Kurssin aikana järjestämme ohjelmaa lukion tapahtumiin.