MU1L Musiikki ja minä

Musiikkilinjan kurssit 1-3 noudattavat kurssien 1-3 sisältöjä ja tavoitteita musiikkiin vahvasti suuntauneessa ryhmässä.

Musiikkilinjan kurssien tavoitteena on syventää musiikin ja musiikin peruskäsitteiden, kuten rytmi, harmonia, melodia, sointiväri ja muoto, tuntemusta, sekä vahvistaa opiskelijan omaa tulkintaa ja ilmaisua.

Ensimmäisellä kurssilla laajennetaan musiikintuntemusta tutustumalla klassisen ja rytmimusiikin soittimistoon sekä laulutyyleihin ja äänityyppeihin maailmalla, kuulon- ja äänenhuoltoon sekä musiikin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä.

Kurssilla painottuu oma musisointi sekä vuorovaikutus ryhmän kanssa ja esiintyminen esiintyminen koulun tilaisuuksissa on mahdollista. Kurssiin kuuluu myös vierailu konserttiin tai vastaavaan elävän musiikin tilaisuuteen sekä vuosittain erikseen suunniteltu workshop.