MU4 Demo – luovasti yhdessä

Opintojakson tavoitteena on syventää musiikillista ilmaisua. Keskeistä on opiskelijan oma oppimis- prosessi, muiden huomioon ottaminen ja rohkeus toimia ryhmässä. Työtavoissa painottuvat erityisesti musisoiminen, improvisoiminen ja luovat vuoro- vaikutustaidot monipuolisten musiikillisten sekä draamallisten harjoitusten kautta. Opintojakso tarjoaa valmiuksia esiintymistaidon kehittämiseen
ja siihen liittyvän jännityksen hallitsemiseen ja
antaa valmiuksia työelämään, jossa musiikki on osa ammattia. Opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa.