MU18 Musiikkiteknologia 1

Opintojakson tavoitteena on tutustua lukion erilaisten äänentoistolaitteistojen käyttöön ja perehtyä musiikin teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä. Opintojakson aikana kerrataan erilaisten mikrofonien toimintaperiaatteet, suunnitellaan ja opetellaan rakentamaan äänentoisto erilaisiin tilaisuuksiin ja tekemään pienimuotoisia live-äänityksiä. Opintojaksossa harjoitellaan live-miksaamista sekä analogisella että digitaalisella laitteistolla. Opetus on toiminnallista ja käytännönläheistä. Opiskelijamäärä max. 10.

MU19 Musiikkiteknologia 2

Opintojakson aikana syvennetään tietoja ja taitoja musiikin teknologiaan liittyen ja tutustutaan joihinkin keskeisiin ohjelmistoihin. Opintojaksossa tutustutaan tietokoneen käytön mahdollisuuksiin säveltämisessä, sovittamisessa sekä äänittämisen apuvälineenä ja syvennetään käytännön harjoittelun avulla livemiksaustaitoja koulun tilaisuuksissa sekä tehdään pienimuotoisia äänityksiä. Opintojaksossa tutustutaan musiikkiteknologian jatko-opintomahdollisuuksiin ja tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailu äänitysstudioon.

Suoritusjärjestys: Edeltävinä opintoina MU18.

Opiskelijamäärä max. 10.