MU16 / MU17  Yhteismusisointi 1 ja 2

Kurssin aikana muodostetaan soitin- tai/ja lauluyhtyeitä ja opettelemme kappaleita yhteisen valinnan mukaan. Yhtyeet muodostetaan osallistujien soittotaustan ja mielenkiinnon pohjalta pohjalta, joten aiemmat opinnot eivät ole välttämättömiä. Voit myös itse koota ystävistäsi ryhmän ja ilmoittautua kurssille.  

Yhteismusisointikursseista voi suorittaa yhden tai molemmat ja ne voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Kurssin rinnalle suositellaan kurssia MU8 Musiikin tieto-taito 1.