MU9 Musiikin tieto-taito 2

Kurssilla jatkamme musiikin teorian opiskelua ja opiskelemme musiikkiopiston mupe 2/3 –teoriakurssin sisällön. Kurssia edeltävinä opintoina on oltava tehtynä MU8-kurssi tai vastaavat opinnot musiikkiopistossa. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi halutessaan osallistua Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston mupe 2/3 teoriatutkintoon.

Kurssia suositellaan soitto-ja laulukurssien sekä musiikkiteknologia-kurssien rinnalle.

Kurssilla käytettävä sähköinen oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Musiikkiopiston tutkinnon hyväksilukeminen: mupe 2/3 teoriaosuus vastaa MU9-kurssia.