MU08 Musiikin tieto-taito 1

Kurssilla perehdytään nuotinlukemisen ja musiikinteorian perusasioihin. Kurssin sisältö noudattaa valtakunnallista musiikkiopiston teorian 1/3-tason sisältöä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan osallistua Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston teoriatutkintoon.

Kurssia suositellaan soitin- ja laulukurssien sekä musiikin teknologiakurssien rinnalle.