MU8 Musiikin tieto-taito 1 (2op)

Opintojaksossa perehdymme nuotinlukemisen ja musiikinteorian perusasioihin. Sen sisältö noudattaa valtakunnallista musiikkiopiston Musiikin hahmotusaineet 1 -tason sisältöä. Opintojaksosta saat iloa, hyötyä
ja hyviä vinkkejä, jos soitat, laulat tai sävellät musiikkia vapaa-ajallasi. Opintojaksoa suositellaan myös lukion soitin- ja laulu- sekä sävellysopintojaksojen rinnalle (ei pakollista).

MU9 Musiikin tieto-taito 2 (2op)
Jatkamme musiikin teorian opiskelua ja opiskelemme musiikkiopiston Musiikin hahmotusaineet 2 -tasoa vastaavat opinnot. Edeltävinä opintoina MU8-opintojakso tai vastaavat opinnot musiikkiopistossa.


MU10 Musiikin tieto-taito 3 (4 op), opetusta järjestetään joka toinen tai kolmas lukuvuosi
Jatkamme musiikin teoriaopintoja ja opiskelemme musiikkiopiston Musiikin hahmotusaineet 3 -tasoa vastaavan sisällön. Edeltävinä opintoina MU8- ja MU9-opintojaksot tai vastaavat opinnot musiikkiopistossa.
7