MU6 Lauletaan yhdessä 1 ja MU7 Lauletaan yhdessä 2

Opintojaksojen tavoitteena on antaa valmiuksia yhdessä laulamiseen joko lauluyhtyeessä, kuorossa tai halutessaan myös yhtyeen tai kuoron solistina. Opintojaksoissa teemme hengitys- ja äänenmuodostusharjoituksia sekä luovaan äänelliseen ilmaisuun liittyviä harjoituksia. Laulujen valinnassa kiinnitämme huomiota tunne- ja ääni-ilmaisun kehittämiseen. Opintojaksojen aikana esiinnytään mahdollisuuk- sien mukaan koulun eri tilaisuuksissa. MU6 ja MU7 voidaan merkitä samalle kiertotunnille, jolloin opiskelijat voivat valita saman opintojakson seuraavana lukuvuonna uudestaan ja saadaan yhdessä laulamisen kehittymisen kannalta tärkeää jatkuvuutta.