LOPS2021

MU5 Luova musiikki

Opintojakson tavoitteena on syventää musiikillista ilmaisua. Keskeistä on opiskelijan oma oppimisprosessi, muiden huomioon ottaminen ja rohkeus toimia ryhmässä. Työtavoissa painottuvat erityisesti musisoiminen, improvisoiminen ja luovat vuorovaikutustaidot monipuolisten musiikillisten sekä draamallisten harjoitusten kautta. Opintojakso tarjoaa valmiuksia esiintymistaidon kehittämiseen
ja siihen liittyvän jännityksen hallitsemiseen ja
antaa valmiuksia työelämään, jossa musiikki on osa ammattia. Opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa.

LOPS2016

MU5 Luova musiikki  

Kurssin tavoitteena on syventää musiikillista ilmaisua prosessissa, jossa opiskelija soveltaa ja kehittää musiikillista ja ilmaisullista osaamistaan omista lähtökohdistaan käsin ja löytää omat vahvuutensa. Keskeistä on opiskelijan oma oppimisprosessi, muiden huomioon ottaminen ja rohkeus toimia ryhmässä.

Työtavoissa painottuvat erityisesti musisoiminen, improvisoiminen ja luovat vuorovaikutustaidot monipuolisten musiikillisten sekä draamallisten harjoitusten kautta. Kurssilla tarjotaan valmiuksia esiintymistaitoon ja siihen liittyvän jännityksen hallitsemiseen.