LOPS2021

MU3 Genre – globaali uteliaisuus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Opis- kelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä tietojaan monipuolisten harjoitusten ja yhteismusisoinnin kautta ja tutustuu joihinkin keskeisiin musiikkisovelluksiin.

LOPS2016

MU3 Ovet auki musiikille  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista.

Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin, ilmiöihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.