LOPS 2021

MU2 Syke – luova ilmaisu

Opintojakson aikana opiskelija oppii tuntemaan suomalaista ja globaalia musiikkia ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Tietoja ja taitoja syvennetään käytännön musisoinnin kautta sekä monipuolisten työtapojen, erityisesti musisoinnin, kuuntelun ja keskustelun, sekä erilaisten harjoitusten ja musiikkisovellusten avulla. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota taiteellisen ilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opintojaksossa tutustumme myös musiikin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä.

Opintojakso on tarjolla jokaisessa jaksossa.

LOPS 2016

MU2 Moniääninen Suomi  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.  

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. 

Kurssi on tarjolla kaikissa jaksoissa.