LOPS2021

MU1 Intro – kaikki soimaan

MU1-opintojaksossa tutustutaan musiikin osa-alueisiin kokemuksellisesti käytännön musisoinnin kautta. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja mu- sisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottamaan musiikillisia ideoita. Opintojaksossa tutustumme myös musiikin mahdollisuuksiin hyvinvoinnin edistäjänä.

Opintojakso on tarjolla kaikissa jaksoissa

LOPS2016

MU01  Musiikki ja minä  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.   

Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 

Kurssi on tarjolla kaikissa jaksoissa.