TANSSILINJALLE HAKEMINEN

Lisänäyttöpisteiden tiedot musiikki-/tanssiansioiden perusteella toimitetaan erillisen lukion hakulomakkeen yhteydessä Järvenpään lukiolle. Lisänäyttöpisteet lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä saavutetuista ansioista. Musiikki – ja tanssilinjan hakulomakkeet löytyvät oheisesta linkistä: Hakulomakkeet – Järvenpään lukio (jarvenpaanlukio.fi). Hakulomake palautetaan 21.3.2023 mennessä lukiolle.

Tanssin lisänäytöt (max 2 p): 

0,5 p: taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä (laajuus 500 tuntia) tai vastaava määrä muita tanssiopintoja (opinnot kesken)

1,0 p: taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä (laajuus 500 tuntia) tai vastaava määrä muita tanssiopintoja (opinnot suoritettu loppuun)

0,5 p: taiteen perusopetuksen laajassa oppimäärässä ennen syventäviä opintoja (laajuus 800 tuntia) tai vastaava määrä muita tanssiopintoja (opinnot kesken 0,5 pistettä).

1 p: taiteen perusopetuksen laajassa oppimäärässä ennen syventäviä opintoja (laajuus 800 tuntia) tai vastaava määrä muita tanssiopintoja (opinnot suoritettu 1 piste).

Opintosuoritusotteet ja mahdolliset todistukset liitteiksi.

Alin hyväksytty pistemäärä

0.5

Kaikki tanssilinjalle hakevat osallistuvat tanssin pääsykokeeseen. Jos osallistuu sekä tanssin että musiikin pääsykokeeseen, paremmat pisteet huomioidaan.

Musiikki- ja tanssilinjan hakulomakkeet löytyvät oheisesta linkistä: Hakulomakkeet – Järvenpään lukio (jarvenpaanlukio.fi) Hakulomake palautetaan 21.3.2023 mennessä lukiolle.

TANSSILINJAN PÄÄSYKOETALLENNE

Tarkemmat ohjeet pääsykoetallenteen sisällöstä ja palautuksesta julkaistaan lukion verkkosivuilla yhteishaun alkaessa 21.2.2023. Erityislinjat – Järvenpään lukio (jarvenpaanlukio.fi)

Kännykällä kuvattu video on laadultaan riittävä. Pääsykoevideo palautetaan ohjeissa annettuun linkkiin 28.4.2023 mennessä. Hakutallenne koostuu seuraavasti: tanssitekniikka ( 1p), improvisaatio (1 p), soolo ja hakijan esittely- sekä tanssillinen tausta (1 p). 

Alin hyväksytty pistemäärä

2.5