Opiskelija hakee joko musiikki- tai tanssilinjan opintoihin. Musiikklinjalla voi keskittyä musiikkiopintoihin ja tanssilonjalla tanssiopintoihin.

MUSIIKKILINJALLE HAKEMINEN KEVÄÄLLÄ 2023

1.Järvenpään lukioon haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi Haluaika 21.2. – 21.3.2023

2. Musiikkiopintoihin hakevan tulee täyttää hakulomake. Musiikkilinjan hakulomake löytyy oheisesta linkistä: Hakulomakkeet – Järvenpään lukio (jarvenpaanlukio.fi). Hakulomake palautetaan 21.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: MUSIIKKI-haku, Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, 04410 Järvenpää

Hakulomakkeen / lisänäytön pisteytys: (max 2p).

0-1p: Opinnot musiikkikoulussa ja -opistossa: pääinstrumentti 3/3-taso 0,5p, pääinstrumentti 2/3-taso 0,25p,pääinstrumentti 1/3-taso 0,25p

0-1p: Muu ohjattu musiikkitoiminta kuten musiikkipainotteiset luokat, aktiivinen musisointi (kuoro, orkesteri, yhtyeet, bändit, esiintymiset, säveltäminen jne.). Opintosuorolliset todistukset liitteeksi. Opintosuoritusotteet ja mahdolliset todistukset liitteiksi.

Hakulomakkeen / lisänäytön vähimmäispistemäärä: 0,5p / 2p

3. Kaikki hakijat osallistuvat pääsykokeeseen, joka järjestetään keväällä 2023 tallennemuotoisena. Videotallenne (max 4p) tulee palauttaa lukiolle 28.4.2023 mennessä. Tarkemmat ohjeet pääsykoetallenteen sisällöstä ja palautuksesta julkaistaan lukion verkkosivuilla yhteishaun alkaessa 21.2.2023. Erityislinjat – Järvenpään lukio (jarvenpaanlukio.fi)

Kännykällä kuvattu video on laadultaan riittävä. Pääsykoevideo palautetaan ohjeissa annettuun linkkiin 28.4.2023 mennessä. Hakutallenne koostuu seuraavasti: pääinstrumenttinäyte (2p soittonäyte tai pääinstrumenttina laulu), sivuinstrumenttinäyte (1p, laulunäyte tai sivuinstrumenttina soitin) ja hakijan esittely- sekä musiikillinen tausta (1p).

Tallenteen vähimmäispistemäärä: 2,5p / 4p

MUSIIKKILINJALLE HAKEVAN PISTEET LASKETAAN SEURAAVASTI:

  • Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon on oltava vähintään 7,0 
  • Valinnassa vertailupisteitä voi saada keskiarvon perusteella 7,0-10,0. 
  • Hakulomakkeessa ilmoitettavat lisänäytöt (0-2p) 
  • Pääsykoe (0-4p.)  
  • Alin hyväksytty pistemäärä hakulomakkeessa ilmoitetuissa lisänäytöistä ja valintakokeesta yhteensä on 3p, hakulomake vähintään 0,5p/2p ja pääsykoe vähintään 2,5p/4p.
  • Maksimi kokonaisupistemäärä on 16p. 

Haemme musiikkilinjalle musiikista laaja-alaisesti kiinnostuneita ja motivoituneita opiskelijoita! Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

Lisätietoja musiikin lehtoreilta:

Marita Tapper, marita.tapper@edu.jarvenpaa.fi

Sanna Pasanen, sanna.pasanen@edu.jarvenpaa.fi