Opiskelija hakee joko musiikki- tai tanssilinjalle. Musiikkilinjalla voi opiskella musiikin opintoja ja tanssilinjalla tanssin opintoja eli musiikkilinjalaisten ei ole pakko valita tanssin opintoja eikä tanssilinjalaisten ole pakko tehdä musiikin opintoja.