MU11 Maailmanmusiikin kurssi

Kurssin tavoitteena on perehtyä maailman eri musiikkikulttuureihin, niiden ilmenemismuotohin nykymusiikissa ja oppia ymmärtämään myös kotimaisen musiikin merkitys maailmanmusiikin kartalla. Kurssilla tutustutaan eri maiden ja maanosien perinteiseen ja uudempaan musiikkiin, ja luodaan katsaus nykyhetken suomalaisen kansanmusiikin kirjoon.

Työtavoissa painottuvat musisointi ja kuuntelu sekä oma luova tuottaminen. Opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan kurssilla syvennytään tarkemmin johonkin valittuun musiikkikulttuuriin esimerkiksi vierailujen kautta.

Opetusta joka toinen lukuvuosi.